چون این چسب سمی است حتما هنگام استفاده از آن، ماسک بزنید.

هرگز کل هاردنر را داخل چسب نریزید چون بلافاصله واکنش نشان داده و خشک شده و غیر قابل استفاده خواهد شد. بهترین روش برای مخلوط در یک سطح جداست، که اول مواد رو به نسبت اشاره شده (10درصد هاردنر + 90درصد چسب) در سطح پخش کنید. سپس چسب رو روی سطح پخش کرده، بلافاصله با هم مخلوط کنید و به سطح مورد نظر استعمال نمایید.

از آنجا که چسب سنگ بعد از خشک شدن حالت شکنندگی دارد مناسب جاهایی که در معرض لرزش یا جلوی ضربه هستند نمی باشد.