۰۹اردیبهشت ۱۳۹۸

لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. لورم ایپسوم یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند. یک متن بی مفهوم استاندارد است که طراح برای پرکردن صفحات وب از آن استفاده می کند.

۲۱اردیبهشت ۱۳۹۸

انواع چسب ها ساخت و مصرف چسب از گذشته رایج بوده است. در قدیم ، از موادی چون قیر و صمغ درختان به عنوان چسب استفاده می‌کردند. در تمام قرون گذشته و همچنین قرن نوزدهم چسب‌ها منشاء حیوانی و یا گیاهی داشته‌اند. چسب‌های حیوانی بطور عمده بر مبنای کلوژن مامالیام Mammaliamبودند که پروتئین اصلی پوست […]

۰۶آذر ۱۳۹۹

چسب به ماده ای گفته می شود که بین دوسطح باعث ایجاد اتصال چسبی(جذب فیزیکی مانند نیروهای بین سطحی یا جذب شیمیایی مانند نیروهای واندروالسی، القائی، پیوندهای هیدروژنی) می شود.یک اتصال چسبی ،دوسطح جامد به هم اتصال یافته است که لایه نازکی از یک چسب را شامل می شود .چسبندگی را می توان به صورت […]