به علت پایه آبی بودن این چسب هرگز در آب و هوای یخبندان استفاده ننمایید چون ممکن هست چسب، یخ زده وکیفیت لازم رو از دست بده.

از چسب کاشی به عنوان درزبندی دور کاشی ها نیز میتوان استفاده کرد و با مخلوط کردن رنگ های پودری می توان خمیر رو به رنگ دلخواه تغییر داد.